pazl

Grădinița-creșa №104 (Botanica) 0

Grădiniţei nr.104 a fost fondată în anul 1978 Inclusă în exploatare în februarie 1979 Grădiniţa nr.104 este un proiect tip, cu capacitatea maximă de 14 grupe.

Grădiniţa este dotată cu sală de muzică, cabinet medical, centru metodic. Grădiniţa dispune de încălzire centrală, apă caldă şi rece, sistem de canalizare. Grădiniţa dispune de terenuri de joc şi activităţi ale copiilor la aer liber. Situaţia la moment Funcţionează 9 grupe, din care 2 sunt grupe de creşă Numărul scriptic constituie 240 de copii Dotarea cu cadre didactice – 14 unităţi inclusiv: 6 cu grad didactic II; 6 cu studii superioare; 8 cu studii medii speciale Obiective, profilul instituţiei - Obiective: - educarea etico-morală a copiilor - dezvoltarea capacităţilor artistice, motrice, culturale, intelectuale. - dezvoltarea deprinderilor de comunicare la copii, - dezvoltarea creativităţii acestora, pregătirea copiilor pentru viaţă.

Profilul de tip general permite colectivului instituţiei preşcolare să asimileze şi promoveze mai multe domenii prioritare de dezvoltare multilaterală a copiilor. Servicii educaţionale, oferite copiilor Cercul de dans modern "Garofiţa" Cercul de limbi străine (engleza) Cercul teatral Secţia sportivă "Voinicel" Servicii oferite părinţilor Ziua uşilor deschise Şedinţe generale Şedinţe pe grupe Consultaţii Mese rotunde "Grădiniţa, şcoala, familia" Lecţii metodice pe diferite categorii de virstă Parteneri, activităţi realizate cu şi pentru comunitate Prezentarea spectacolelor pentru copii de către elevii şcolii nr.31

Participarea părinţilor la amenajarea şi îmbunătăţire condiţiilor de aflare a copiilor în grădiniţă Participarea părinţilor la concursuri de comun cu copiii Prezentări şi asistări reciproce a şcolii nr.31 şi instituţiei preşcolare nr.104 Personalităţi marcante, care colaborează cu instituţia Pedagog emerit, profesor V Zebca în cadrul proiectului "Educaţia pentru sănătate" Artst emerit D. Fusu în cadrul programului de dezvoltare cultural-artistică a copiilor "Să fim frumoşi" Colectivele artistice ale teatrelor "Guguţă", "Licurici", "De marionete" Daria Radu, autorul cărţilor muzical-artistice pentru copii Cadrele cu grad didactic II Valentina Dembiţchi – directoarea; M. Josu - educato; M. Chiperi - educator; S.Toma - ed. Musical; E. Novac -educator; A.Ochisor-educator.

Informație de contact

or. Chișinău
str. Muncești, 402

Tel.: 022 55-55-21

grad104@chisinauedu.md

Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.

Opinii

Opinia dvs.

Dacă aveți ceva de raportat despre companie, puteți să lăsați un comentariu