pazl

Academia de Transport, Informatică şi Comunicaţii 0

În cadrul ATIC, la cele trei facultăţi cu 12 catedre, activează 107 cadre didactice, dintre care 7 doctori habilitaţi, profesori universitari, 42 doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari, 44 lectori superiori universitari, 14 lectori universitari.

Capacitatea spaţiilor de instruire include 28 de săli de studii pentru orele de curs şi seminare şi 20 cabinete, 4 clase de calculatoare, 2 săli de servere, laboratoare de fizică, chimie, laborator pentru studiul materialelor şi metrologie, laborator transport auto şi feroviar, laborator complex de studiu al automobilului. ATIC are în dotare mobilier confortabil şi aparate tehnice performante. Instituţie acreditată la 30 martie, 2006 (instituţională şi şase specialităţi).

Specialităţi: Inginerie și Management în transport auto, Inginerie şi Management în transport feroviar, Inginerie și Tehnologie transport auto, Inginerie şi Tehnologie transport feroviar, Inginerie si Tehnologie transport maritim, Inginerie și Managementul Calităţii, Tehnologii operaționale în domeniul transporturilor, Inginerie și Management în Telecomunicații, Radio și Telecomunicații, Electronică, Automatică și Informatică, Calculatoare, Tehnologii informaționale, Informatică aplicată, Informatică, Management Informaţional, Statistică, Matematică aplicată, Matematică, Statistică și Previziune economică, Turism, Finanțe și bănci, Business şi administrare, Marketing și Logistică, Contabilitate.

Informație de contact

or. Chișinău
şos. Munceşti, 121А

Tel.: 022 38-45-30, 38-45-40, 38-45-09, 63-76-30

atic@atic.md

www.aticmd.md

Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.

Opinii

Opinia dvs.

Dacă aveți ceva de raportat despre companie, puteți să lăsați un comentariu