pazl

 • Prospera Academy Academia pentru copii și adolescenți 4

  or. Chișinău str. Căpriana 50 (ASEM, bloc C) Tel.: 022 85-70-22, 079 85-70-22

 • Universitatea de Stat din Moldova Universitate 1

  or. Chișinău str. A. Mateevici, 60 Tel.: 022 57-74-01, 57-74-22

  În prezent, USM cuprinde 14 facultăți care oferă pregătire pentru 16.500 de studenţi la peste o sută de specialităţi şi specializări.

 • Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport Universitate 0

  or. Chișinău str. Andrei Doga, 22 Tel.: 022 49-40-81, 022 49-41-82

  Singura instituţie de învăţământ superior din ţară cu profil sportiv. Aceasta cuprinde 5 facultăți: Sport, Facultatea de Educație fizică, Kinetoterapie, Protecţie și securitate, Învățământul cu frecvenţă redusă

 • Academia de Studii Economice din Moldova Universitate 2

  or. Chișinău str. Bănulescu-Bodoni, 61 Tel.: 022 22-41-28, 40-28-45

  Academia de Studii Economice este principala şi, pentru moment, unica instituţie universitară de profil economic din ţară.

 • Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice Universitate 10

  or. Chișinău str. A. Mateevici, 111 Tel.: 022 24-02-13, 23-87-01, 23-82-14

  Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Republica Moldova este succesoarea Conservatorului de Stat din Chişinău fondat în anul 1940 şi a instituţiilor de învăţământ muzical care şi-au desfăşurat activitatea la Chişinău începând cu anul 1919, când la iniţiativa lui G.Enescu a fost înfiinţat conservatorul "Unirea".

 • Academia MAI "Ştefan cel Mare" Universitate 6

  or. Chișinău str. Gh. Asachi, 21 Tel.: 022 73-66-37, 22-97-27, 73-50-97

  Academia "Ștefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova este o instituție de stat de învățământ superior, care formează specialişti pentru departamentele MAI.

 • Universitatea Liberă Internaţională din RM (ULIM) Universitate 6

  or. Chișinău ул. Vlaicu Pârcălab, 52 Tel.: 022 22-00-29

  Universitatea Libera Internationala din Moldova este situata in centrul capitalei Republicii Moldova – orasul Chisinau.

 • Institutul de Drept Penal și Criminologie Aplicată Universitate 5

  or. Chișinău ул. Волунтарилор, 8/3 Tel.: 022 47-04-18, 47-04-20

  Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată  (denumirea scurtă: Institutul de Criminologie)  este un centru de instruire şi cercetare în domeniul ştiinţelor penale, criminologiei, deviantologiei, psihocriminologiei, victimologiei.

 • Universitatea Pedagogică I. Creangă Universitate 1

  or. Chișinău str. I. Creangă, 1 Tel.: 022 74-72-08, 35-83-02, 74-54-14, 74-33-03

  Astăzi, Universitatea Pedagogica de Stat „Ion Creangă” întrunește opt facultăţi. La facultăţile Universităţii își fac studiile peste 6000 de studenţi.

 • Universitatea Tehnică din Moldova Universitate 0

  or. Chișinău str. Ștefan cel Mare, 168 Tel.: 022 23-51-85, 23-78-61, 50-99-60

  Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) este unica instituţie de învăţământ superior tehnic, acreditată de Stat, în Republica Moldova.

 • Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova Universitate 1

  or. Chișinău str. Pușkin, 54 Tel.: 022 21-09-62

  Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM), cu statut de instituţie de învăţământ superior universitar de stat, a fost fondat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova in 21 martie 2003.

 • Institutul Internaţional de Management "IMI-NOVA" Universitate 1

  or. Chișinău str. Hristo Botev, 9/1 Tel.: 022 56-87-71, 56-83-03, 56-85-36

  Institutul a fost creat în 1995 ca parte a proiectului finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe din Franța. Acesta oferă posibilitatea efectuării studiilor pe specialități economice şi cooperează activ cu instituții de învățământ străine.

 • Universitatea de Stat din Tiraspol Universitate 5

  or. Chișinău str. Gh. Iablocikin, 5 Tel.: 022 75-49-06, 75-49-42, 75-49-24

  Universitatea de Stat din Tiraspol este succesorul de drept al Institutului de Educaţie Publică a Moldovei, inaugurat la 1 octombrie 1930 în capitala fostei Republici Autonome Moldoveneşti.

 • Universitatea Slavonă Universitate 0

  or. Chișinău str. Florilor, 28/1 Tel.: 022 43-03-81

  Universitatea Slavonă din Republica Moldova a fost deschisă în 1997. În anul 2003, Universitatea a obţinut cu succes acreditarea de stat.

 • Academia de Transport, Informatică şi Comunicaţii Universitate 0

  or. Chișinău şos. Munceşti, 121А Tel.: 022 38-45-30, 38-45-40, 38-45-09, 63-76-30

  n cadrul ATIC, la cele trei facultăţi cu 12 catedre, activează 107 cadre didactice, dintre care 7 doctori habilitaţi, profesori universitari, 42 doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari, 44 lectori superiori universitari, 14 lectori universitari.

 • Universitatea de Stat din Bălţi "Alecu Russo" Universitate 5

  or. Bălți str. Pușkin, 38 Tel.: 0 231 12-30-66

  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balti este o unitate de invatamint superior universitar, incadrata in structura sistemului de invatamint din Republica Moldova.

 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova Universitate 5

  or. Chișinău str. Mircești, 42 Tel.: 022 31-22-37, 43-25-90, 31-22-91

  UASM a format în facultăţile sale peste 50 mii de specialişti, inclusiv cca 1000 din 67 de ţări, care s-au afirmat prin rezultate remarcabile în producţie şi în cercetare, în ţară şi peste hotare. Printre absovenţi regăsim un şir de personalităţi: preşedinţi de ţară, prim-miniştri, deputaţi în parlament, ambasadori, miniştri, membri ai academiilor de ştiinţe, scriitori etc.

 • Universitatea de Studii Europene din Moldova Universitate 0

  or. Chișinău str. Iablocikin Tel.: 022 50-91-22, 022 50-91-27

  Obiectivele principale ale Universităţii de Studii Europene din Moldova sînt: pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea a specialiştilor şi cadrelor ştiinţifice în diverse domenii.

 • Institutul Umanitar Modern Universitate 0

  or. Chișinău str. Albişoara, 78/4 Tel.: 022 24-13-52

  Instituția de învățământ privat Institutul Umanitar Modern (IUM) a fost înfiinţat în anul 2005. În 2007, i-a fost acordată licența Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică.

 • Universitatea "Şcoala Antropologică Superioară" Universitate 0

  or. Chișinău str. Zimbrului, 10А Tel.: 022 43-83-42

  În cadrul Şcolii Antropologice Superioare în calitate de instrument principal şi esenţial de predare a fost adoptat sistemul tutoring, un sistem bazat pe meditații practicat în învățământul universitar din Europa de Vest și SUA, orientat în principal spre dezvoltarea abilităților creative și a competențelor intelectuale.

 • Institutul Militar "Alexandru cel Bun" Universitate 4

  or. Chișinău str. Haltei, 21 Tel.: 022 54-51-60, 54-51-53

  Academia Militară desfăşoară activităţi de învăţămînt superior, organizate prin intermediul programelor de studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, precum şi alte forme de pregătire, de perfecţionare şi specializare a militarilor.

 • Universitatea "Perspectiva-INT" Universitate 0

  or. Chișinău str. Alba-Iulia, 75 Tel.: 022 74-79-58

  Universitatea a luat fiinţă în 1996, an în care a obţinut acreditarea de stat. Aceasta este o instituție privată, ce oferă studii liceale, universitare, post-universitare și formare continuă. În cadrul universităţii funcționează o bibliotecă europeană, un centru de afaceri şi un Centru european de informaţii.

 • Universitatea Cooperatist-comercială din Moldova Universitate 0

  or. Chișinău str. Gagarin, 8 Tel.: 022 54-91-24

  Aceasta este o instituție de învățământ superior acreditată și un centru de cercetare, care funcționează în conformitate cu Procesul de la Bologna. Universitatea a fost certificată după sistemul de calitate al managementului ISO 9001:2008.

 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmaceutică Universitate 0

  or. Chișinău str. Ștefan cel Mare, 165 Tel.: 022 24-17-48, 24-34-08, 205-205

  Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova, este o instituţie de învăţământ superior, acreditată la nivel naţional (2001, 2007) şi evaluată de organisme internaţionale (2001, 2005). Ea oferă instruire universitară şi postuniversitară prin rezidenţiat a cadrelor medicale şi farmaceutice conform cerinţelor spaţiului educaţional european şi exigenţelor mondiale, asigurându-le, ulterior, instruirea prin secundariat clinic, doctorat, postdoctorat şi form

 • Institutul Nistrean de Economie şi Drept Universitate 0

  or. Bălți str. Ștefan cel Mare, 82 Tel.: 0231 2-10-98

  Institutul Nistrean de Economie şi Drept — instituția de studii superioare neguvernamentala. Una din primele institușii private, care a fost acreditată de stat. Înființată în 1995. Până în 1998 — activează drept filiala Institutuluide Studii Ecnomice, Management și Drept din Moscova.

 • Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei Universitate 0

  or. Chișinău str. Academiei, 3/2 Tel.: 022 73-74-44

  Este o instituţie de învăţământ superior. Misiunea universităţii rezidă în dezvoltarea şi implementarea  programelor de studii performante la toate ciclurile pregătirii universitare şi postuniversitare, generarea capacităţilor de cercetare şi inovare, dar şi atragerea în cercetare a celor mai buni tineri specialişti, care dispun de un potenţial ridicat de pregătire profesională.

 • Universitatea de Stat din Comrat Universitate 0

  or. Comrat str. Galaţan, 17 Tel.: 0 298 2-43-45

  Singura universitate din UTA Găgăuzia, aceasta reprezintă, de asemenea, un centru de cercetare din Sudul Republicii Moldova.

 • Universitatea de științe politehnice și economice Universitate 0

  or. Chișinău str. Ștefan cel Mare, 200, et. 3 Tel.: 022 73-16-91

  В университете работают 70 докторов наук и университетских профессоров. Приезжают и преподаватели из-за рубежа. ВУЗ подписал 28 соглашений с рядом европейских учебных заведений. Здесь стараются не только дать профессиональную подготовку молодым людям, но и трудоустроить их.

 • Universitatea din Cahul "Bogdan Petriceicu Haşdeu" Universitate 0

  or. Cahul str. Piaţa Independenţei, 1 Tel.: 0 299 2-24-81

  Universitatea este o instituţie publică, fondată la 7 iunie 1999, având ca scop pregătirea şi asigurarea localităţilor din sudul Republicii Moldova cu cadre de înaltă calificare. Are trei facultăţi: Facultatea de Filologie şi Istorie; Facultatea de Drept şi Administraţie Publică şi Facultatea de Economie, Informatică şi Matematică.

 • Universitatea de Stat din Taraclia Universitate 0

  or. Taraclia str. Pacii, 4 Tel.: 0 294 2-49-06

  Specialităţi: Limba și literatura bulgară și Limba și literatura română, Limba și literatura română și Limba și literatura engleză, Pedagogia învățământului primar, Muzică, Istorie, Servicii în asigurări sociale, Contabilitate.