17 mai 2022

Taberele pentru copii își reiau activitatea

Primăria Municipiului Chișinău informează că în vara anului 2022, elevii din municipiu vor beneficia de diverse tipuri de tabere.

Astfel, în 13 tabere cu sejur de zi, în baza instituțiilor de învățământ primar și secundar, urmează să se odihnească 1111 copii, iar în acest scop au fost prevăzuți 2,15 milioane de lei. Costul biletului în tabăra cu sejur de zi pentru 15 zile a fost stabilit în sumă de 2250 de lei, iar plata părinților va constitui 450 de lei sau 20% din costul biletului. Costul biletului în tabăra cu sejur de zi în baza Liceului internat municipal cu profil sportiv constituie 2750 de lei, iar părinții vor achita 550 de lei (20% din cost).

Regimul de activitate al taberelor nominalizate este 08:00 - 17:00, 15 zile, cu excepția zilelor de weekend, în perioada 06-24 iunie (schimbul I) și 27 iunie - 15 iulie - schimbul II (tabăra din incinta Liceului Teoretic „G. Meniuc").

Pentru taberele cu sejur de zi din Liceul cu profil tehnologic pentru copii cu vedere slabă s-a stabilit costul biletului în valoare de 2750 de lei, achitat integral din surse bugetare.

Copiii cu statut determinat „copil rămas fără ocrotirea părintească" și „copil temporar rămas fără ocrotire părintească" ai Gimnaziului-internat nr. 3, cei care se află la evidența Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, în total 1092 bilete de odihnă vor fi asanați în 3 tabere constante, fiind scutiți integral de plată. Categoriile enunțate de elevi se vor odihni în taberele „Alunelul" (satul Bardar), sectorul Botanica, „Poienița Veselă" (comuna Dănceni), sectorul Botanica, tabăra „Cireșarii" (Vadul lui Vodă, sectorul Centru).

În total, în aceste tabere se vor odihni 6550 de copii, iar în acest scop, din bugetul municipal vor fi cheltuiți 20,6 milioane de lei.

Prețul biletului de odihnă în taberele constante este de 3200 lei pentru o perioadă de 10 zile și de 3840 lei pentru schimbul de 12 zile. Părinții vor achita 20% din costul foii, respective, pentru un bilet in tabăra „Cireșarii", părinții vor achita 640 lei (20% din prețul biletului de 3200 lei), iar la taberele „Poienița veselă„ și „Alunelul"- 768 lei (20% din 3840 lei).

1291 de bilete vor fi repartizate școlilor sportive, pentru cantonamente și pregătiri pentru întreceri sportive , cu alocarea a 3,6 milioane de lei din bugetul municipal.

Direcția generală educație, tineret și sport direcțiile de profil sectoriale, instituțiile de învățământ cu gestiune bugetară vor asigura pregătirea taberelor cu sejur de zi, a taberelor constante, a taberei ecologice, completarea taberelor cu personal, alimentarea copiilor din tabere achiziționarea inventarului sportiv, a jucăriilor și a rechizitelor.

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului va asigura activitatea taberelor tematice în incinta centrelor comunitare pentru copii și tineri; Direcția cultură va asigura activitatea taberelor de artă în baza școlilor de ară, precum și activitatea taberelor tematice „Provocările verii", în baza Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu, cu filialele acesteia.

Copiii din familii numeroase (trei și mai mulți copii), din familii monoparentale, din familii în care cel puțin unul dintre părinți este cu dizabilități, invalid sau pensionar, pentru copiii aflați sub tutelă/curatelă, plasați în servicii de tip familial sau în centre de plasament temporar, pentru copiii pedagogilor, pentru cei cu performanțe la învățătură sau câștigători ai olimpiadelor sau competițiilor sportive, pentru copiii ai căror părinți sunt participanți la conflictele militare, participanți la lichidarea urmărilor catastrofei din Cernobîl, copiii solicitanților de azil, refugiaților recunoscuți în Republica Moldova, beneficiarilor de protecție umanitară și persoanelor cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid, pentru copiii cu dizabilități și însoțitorii lor vor beneficia de bilete de odihnă în taberele cu sejur de zi, constante sau sportive cu titlu gratuit, in limita numărului de bilete disponibile.

Pentru pregătirea taberelor de odihnă în sezonul estival 2022 din bugetul municipal au fost alocați 4,5 milioane de lei.

Sursa: www.chisinau.md
Vizualizări pe parcursul acestei săptămîni: 0 Vizualizări de la publicare: 352
Îmi place

Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.