Academia de Studii Economice din Moldova 2

Acum A.S.E.M.-ul reprezintă un complex universitar în cadrul căruia activează 6 facultăţi, 27 catedre, o bibliotecă modernă, un Departament de Informatizare dotat cu tehnică performantă, câteva centre postuniversitare de instruire şi consultanţă, serviciile Masterat, Doctorat, alte subdiviziuni. În prezent, în A.S.E.M. îşi fac studiile peste 16 mii de studenţi, masteranzi şi doctoranzi, activează 29 de doctori habilitaţi şi peste 200 de doctori în ştiinţe.

O importanţă deosebită în activitatea Academiei se acorda relaţiilor de colaborare cu alte instituţii de învăţământ şi centre de cercetare din peste 20 de state ale lumii, cu tradiţii valoroase în domeniul studiilor şi cercetărilor economice. Instituţia este membru al Asociaţiei Universităţilor Europene (AUE), membru al Asociaţiei Universităţilor Francofone (AUF), membru al reţelei Universităţilor din Bazinul Mării Negre (BSUN), membru al reţelei Universităţilor Iniţiativei Central-Europene (CEI University Network).

Specialităţi: Business şi Administrare, Marketing şi Logistică, Managementul proprietăţii intelectuale, Achiziții publice, Turism, Activități comerciale și metrologie, Tehnologie și Management alimentar, Drept, Administrare Publică, Economie Internaţională și Relații Economice Internaționale, Bănci şi Finanţe, Contabilitate, Cibernetică și Informatică economică, Informatică, Informatică Aplicată, Management Informaţional, Tehnologii informaționale, Securitate informațională, Statistică și Previziune economică.
Preţul: 5500-7500 de lei (de zi), 3000-4000 de lei (cu frecvenţă redusă).

Informație de contact

or. Chișinău
str. Bănulescu-Bodoni, 61

Tel.: 022 22-41-28, 40-28-45

inform@ase.md

www.ase.md

Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.

Opinii

Opinia dvs.

Dacă aveți ceva de raportat despre companie, puteți să lăsați un comentariu