Dendrarii 0

General

Parcul "Dendrariu" din mun. Chişinău a fost creat printr-o hotărîre specială a Sovetului de Miniştri în anul 1973 pe fostul teritoriu al Grădinii Botanice al AŞ a Moldovei, care la rîndul său a fost creată în anul 1950 pe baza sectorului botanic al filialei moldoveneşti al AŞ a URSS, iar în anul 1951 conform planului general de reconstrucţie şi dezvoltare a Chişinăului elaborat de academicianul A.V. Şciusev, i-a fost atribuit un lot de pămînt cu suprafaţa de 83 ha în partea de vest a or. Chişinău (sectorul Buiucani) în valea rîuleţului Durleşti.

În această perioadă pentru prima dată sub conducerea primului director al Grădinei Botanice dna academician T.S. Gheideman s-au efectuat cercetări ştiinţifice ale florei Moldave, s-a creat primul ierbar republican, s-au început lucrări de plantare a primilor arbori, arbuşti şi plante floricole în conformitate cu planul Grădinii, elaborat de arhitectorul Grădinii Botanice al AŞ a URSS dl. L.E. Rozenberg.

La finele anului 1972 Grădinii Botanice i s-a atribuit un nou teritoriu. Colecţia de plante la acel moment alcătuia circa 500 diverse specii, deaceea conform Hotărîrii speciale a Guvernului Nr. 82 de la 19 martie 1973 pe fostul teritoriu al Grădinii Botanice (după cum s-a menţionat mai sus) a fost creat Parcul "Dendrariu" căruia i s-au atribuit următoarele principale sarcini: păstrarea, îngrigirea şi amenajarea colecţiilor de plante; studierea, evidenţierea, înmulţirea şi aplicarea noilor specii şi soiuri decorative de arbori, arbuşti şi plante floricole pentru crearea spaţiilor verzi ş.a.

În perioada sa de dezvoltare a mai mult de 50 de ani Dendrariu a devenit unul din cele mai principale centre din Moldova de introducere a plantelor lemnoase şi floricole din flora mondială, datorită căreia în anul 1997 a fost primit în Asociaţia Internaţională a Grădinilor Botanice de Conservare a mediului cu sediul la Richmond, Virginia, SUA.

Actualmente, genofondul parcului "Dendrariu", care prin diversitatea şi bogăţia colecţiilor sale nu cedează renumitelor parcuri aşa ca "Alexandria" şi "Sofievca", constituie de rînd cu cele al Grădinii Botanice a AŞ o valoare inestimabilă a Republicii Moldova. Acest genofond este reprezentat prin 1820 de taxoni, dintre care arbori şi arbuşti - 1300 taxoni, plante floricole, inclusiv trandafiri, - 520 taxoni.

Datorită faptului, că primii arbori şi arbuşti au fost plantaţi la începutul anilor cincizeci ai secolului trecut, Dendrariu posedă de un important fond semincier de plante rare şi înalt decorative, care reprezintă în cea mai mare parte flora Americii de Nord, Europei şi Asiei. Aceasta ne permite să facem schimb de seminţe cu mai mult de 30 de ţări ale lumii, astfel complectînd colecţiile cu plante noi.

Este semnificativ faptul că în colecţiile Dendrariului cresc nouă specii de plante lemnoase din cele 13 înscrise în Cartea Roşie al RM şi anume:

 1. Alnus glutinosa,
 2. Alnus incana,
 3. Euonymus nana,
 4. Genista  tetragona,
 5. Crataegus  pentagyna,
 6. Padus avium,
 7. Pyrus elaeagnifolia,
 8. Staphylea pinnata
 9. Rhamnus tinctoria

şi şapte specii de plante ierboase din flora spontană a republicii noastre, care sunt pe cale de dispariţie şi sunt ocrotite de stat şi anume:

 1. Anemone silvestris,
 2. Pulsatila nigricans,
 3. Primula veris,
 4. Cannellaria maialis,
 5. Dianthus deltoides,
 6. Digitalis lanata,
 7. Duchenea indica


Dar pe lîngă aceste rarităţi tot aici cresc şi se dezvoltă plante lemnoase rare din flora mondială, în acelaşi timp relicve şi endeme. Relicvele sunt martorii vii ale mileniilor trecute ce s-au păstrat pînă în zilele noastre. Drept exemnpu clasic serveşte Ginkgo bilobal (care pentru prima dată a fost descoperit în anul 1690 în Japonia).

Acesta-i unicul reprezentant al clasei ginkgo ajuns în zilele noastre din perioada triasică, se presupune că în aceste păduri milioane de ani în urmă trăiau pangolini-dinozauri.

Uimesc şi atrag o mulţime de vizitatori prin exteriorul şi florile sale neobişnuite aşa vechi relicve ca Liriodendron tulipifera, Magnolia, Metasequoia, ş.a.

Pe parcursul activităţii sale ca întreprindere municipală Dendrariu şi-a mărit colecţiile sale de 1,5 ori. Necătînd la condiţiile economice grele, se efectuiază îngrijirea sistematică a plantelor, se complectează expoziţiile existente şi se crează altele noi aşa ca: rocariu, grădina cu înflorire permanentă ş.a. În această perioadă la pepinierele Dendrariului s-au înmulţit şi s-au plantat în spaţiile verzi ale republicii zeci şi sute de mii de plante decorative, majoritatea din ele şi pînă în prezent împodobesc străzile şi parcurile oraşelor noastre, printre care genuri şi specii de Beluta, Pinus, Juniperus, Spiraea, Cornus, Forthizia ş.a. În exemplare unice în zonele verzi pot fi întîlnite aşa genuri rare, introduse de către colaboratorii parcului "Dendrariu", reprezentanţi rari ai florei mondiale ca: Pinus bungeana, Pinus Koheana, Acer miyabei, Eucommia ulmoides, Cercis, Taxus baccata ş.a.m.d.

Colectivul parcului "Dendrariu" îl constituie 80 de angajaţi în frunte cu directorul parcului Dl Ion Uzun, care îşi îndeplineşte funcţiile la această unitate din anul 1993.

Întreprinderea este alcătuită din cinci sectoare şi grupe de ştiinţă şi anume:

 • Sectorul dendrologie
 • Sectorul floricultură şi pepinieră experimentală,
 • Sectorul electro-mecanic şi pază,

Colaboratorii participă activ la conferinţe şi expoziţii naţionale şi internaţionale, publică lucrări ştiinţifice. Nu o dată am fost premiaţi cu diplome de onoare şi premii valoroase (expoziţia "Simfonia Lalelelor" ediţia XXIII 2000, Piteşti, România; "Floralia" a IX ediţie 2000, Tîrgu-Neamţ; "Simfonia Lalelelor" ediţia a XXIV 2001, Piteşti; "Zilele culturale ale Bârladului" Expo-Flora, Bârlad 2001; EXPO-FLORA "Flori la Malul Dunării" ediţia a X-a, XI-a, Galaţi, România; Expoziţia internaţională "Flori-2005", "Flori-2006, Moscova, Rusia, Expoziţia-târg "PEISAJ ARHITECTURAL-2006, Chişinău, Moldova; expoziţia internaţională "HORTI EXPO 2006, Polonia, Varşovia, expoziţia "FLORA & GRĂDINA" ediţia a IV-a în cadrul "Târgului de Vară - Piatra Neamţ 2006, România; expoziţia internaţională "Arhitectura de landşaft şi design 2007", Kiev, Ucraina; expoziţia internaţională "Simfonia Lalelelor" ediţia XXX-a, Piteşti, România).

E de menţionat şi faptul că Dendrariul este unical şi prin aşezarea sa, aşa o oază verde (83 ha) în inima oraşului cu un înalt nivel de urbanizare şi cu o supraîncărcare antropogenă, are o mare însemnătate ca un rezervuar de oxigen şi un bun filtru natural al aierului, pe bună parte poate servi ca un templu al naturii, loc de odihnă al locuitorilor municipiului.

Reeşind din însemnătatea sa ştiinţifică şi practică Dendrariu a fost luat sub ocrotirea statului prin Legea Parlamentului RM Nr. 1538-XIII de la 25 februarie 1998 "ca arie naturală protejată de stat".

Opinii

Opinia dvs.

Dacă aveți ceva de raportat despre companie, puteți să lăsați un comentariu

Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.