Know How 0

General

Care este rolul Centrului "Know How"

Noi suntem un nou centru de instruire din domeniul dezvoltării capacităţilor de comunicare. Prestăm servicii de învăţare a limbilor străine, atît pentru copiii de vîrsta preşcolară, cît şi pentru elevi, adolescenţi şi maturi.


Unde se desfăşoară instruirea?

Orele se desfăşoară în centrul care se află pe adresa str. Armenească, 27A. În centrul nostru la dispoziţia Dvs. sunt 4 săli dotate cu calculatoare, locuri moderne de studii, aer condiţionat.


Ce vă propunem noi?

Vă propunem învăţarea a şase Nivele Internaţionale de învăţare a Limbii Engleze (A1/A2/B1/B2/C1/C2), conform Sistemului Unic European:

 • pentru maturi;
 • pentru copii de vîrsta preşcolară (de la 3 ani);
 • pentru elevi;
 • pentru adolescenţi.

Distribuirea pe nivele şi vîrste se desfăşoară în conformitate cu acelaşi Sistem Unic European şi este direcţionată pe dezvoltarea şi învăţarea a 4 abilităţi de limbă: Ascultarea + Citirea + Scrierea + Vorbirea.

Înainte de începerea orelor, Vă oferim o testare necesară şi gratuită. Acest lucru ne va permite să stabilim nivelul potrivit pentru Dvs. şi să vă încadrăm în grupul corespunzător vîrstei împreună cu recomandările personale ale părinţilor.


Cum se formează grupele?

Grupele se formează conform nivelului (care se va stabili în procesul testării orale) şi în conformitate cu vîrsta elevului. Mai jos veţi găsi denumirile grupele şi indicii de vîrstă:

 • Copii foarte mici (3-6 ani);
 • Copii mici (6-8 ani);
 • Copii mari (8-12 ani);
 • Adolescenţi (12-16 ani);
 • Maturi ( de la 16 ani).

Care este durata lecţiei?

Durata lecţiei se stabileşte în dependenţă de vîrsta elevului, inclusiv aspectul psihologic, concentrarea atenţiei în dependenţă de vîrstă, cît şi standardele de învăţare. Vedeţi mai jos tabelul cu durata orelor conform nivelelor.

Nivelul Vîrsta Durata lecţiei Pauza:

 • Copii foarte mici 3-6 ani 45 minute Fără pauză;
 • Copii mici 6-8 ani 60 minute Fără pauză;
 • Copii mari 8-12 ani 90 minute Da. (5 minute);
 • Adolescenţi 12-16 ani 90 minute Da. (5 minute);
 • Maturi De la 16 ani 90 minute Da. (5-7 minute).

Cum se desfăşoară instruirea pentru maturi?

Pentru instruirea limbii se folosesc manualele Oxford şi Cambridge din anul 2015, acreditate de Sistemul Unic European. Metodicele pe care le folosim sunt o combinare a cinci metode de instruire modernă, ulterior denumită Abordarea naturală de învăţare a limbii. Conform acestei metode, nu este necesară traducerea şi este potrivită cît pentru vorbitorii de română, cît şi pentru vorbitorii de rusă. Folosirea strictă a limbii învăţate creează o atmosferă engleză, generează gîndirea în această limbă, ajută la depăşirea barierei de limbă şi formarea abilităţilor de comunicare care pregăteşte elevul pentru situaţii reale şi modalitatea de înlocuire a cuvintelor limbilor necunoscute sau uitate, etc.

Planificarea orei se orientează spre conceptul SVP (Studentul Va Putea). Acest lucru înseamnă că la sfîrşitul lecţiei, persoana care învaţă va fi capabilă să reproducă gramatica, cuvintele sau transformările care i-au fost predate la oră.


Cum se desfăşoară instruirea pentru copiii foarte mici?

A învăţa un copil de vîrsta de 3-5 ani înseamnă să te joci cu el. Tot ceia ce fac elevii reaminteşte un show cu schimbare de acţiuni care durează o lecţie.

Copiii de această vîrstă nu sunt capabili să rămînă concentraţi pentru mult timp, ei sunt într-un continuu proces de descoperire a noului, vor să se mişte, să atingă totul, să degusteze. Le oferim pe deplin această posibilitate sub supravegherea profesorului care le îndreaptă interesul în direcţia necesară.

Pe parcursul orei copii cîntă, dansează, fac proiecte, se mişcă, ascultă istorioare şi dezvoltă abilităţi de bază, doar că în limba engleză. Din experienţă, aceste grupuri sunt cele mai gălăgioase şi necesită cea mai mare atenţie din partea învăţătorului şi din acest motiv în grup nu sunt admiţi mai mult de 4 copii.


Cum se desfăşoară instruirea pentru copiii mici şi mari?

Metoda şi programul şcolii sunt direcţionate spre crearea şi păstrarea unei atmosfere propice pentru procesul de învăţămînt, unde copiii nu sunt stresaţi şi tensionaţi. Acest lucru presupune dezvoltarea şi menţinerea abilităţilor prin joc, proiecte, activităţile în pereche şi grup. Metoda este elaborată în aşa mod încît să nu fie necesare temele pentru acasă: pe parcursul orei copiii învaţă şi asimilează noul material predat, iar la următoarea lecţie are loc întărirea temelor învăţate la ora precedentă.

Cursul se împarte în ore de gramatică, vocabular, dezvoltarea abilităţilor de lectură, vorbire, scriere, ascultare, lecţii de comunicare, de cultură. Începînd cu nivelul trei de instruire, lectura extensivă este o parte obligatorie a cursului (părţi din literatura clasică modernă în limba engleză originală).


Cum se desfăşoară instruirea pentru adolescenţi?

Metoda şi programul şcolii sunt direcţionate spre crearea şi păstrarea unei atmosfere propice pentru procesul de învăţămînt, unde copiii nu sunt stresaţi şi tensionaţi. Acest lucru presupune dezvoltarea şi menţinerea abilităţilor prin joc, proiecte, activităţile în pereche şi grup.

Metoda este elaborată în aşa mod încît să nu fie necesare temele pentru acasă: pe parcursul orei copiii învaţă şi asimilează noul material predat, iar la următoarea lecţie are loc întărirea temelor învăţate la ora precedentă. Cursul se împarte în ore de gramatică, vocabular, dezvoltarea abilităţilor scriere, teste de verificare, ascultare, limba cotidiană, lecţii video, lecţii despre cultura popoarelor, lecţii de literatură.


Cine instruieşte copii Dvs.?

Profesori certificaţi care sunt specializaţi în predarea unui anumit nivel conform vîrstei şi vor fi la dispoziţia copiilor Dvs. pe parcursul instruirii.

Profesorii noştri primesc o continuă susţinere metodică din partea directorului de studii, sunt asistaţi de alţi profesori, şi participă la seminarele săptămînale despre dezvoltare şi schimb de experienţă. Depunem mari eforturi pentru a instrui specialişti în anumite categorii de vîrstă, în acest mod ne axăm minuţios pe profesioniştii care îşi cunosc meseria.


Cum urmărim procesul de instruire?

Cursurile pentru copiii foarte mici, mici şi mari, cît şi pentru adolescenţi, sunt compuse din două semestre care se compun dintr-un total de 67 lecţii.

Primul semestru începe la data de 12 septembrie şi este compus din 30 lecţii.

Al doilea semestru este compus din 37 lecţii. Centrul de instruire nu activează în perioada sărbătorilor de iarnă, de paşte şi în zilele oficiale de sărbătoare.


Evaluarea

Evaluarea la fiecare lecţie — reprezintă cunoştinţele şi implicarea elevului în procesul de instruire, implicarea şi dinamica sa.

Evaluarea generală a cunoştinţelor se efectuiază de două ori pe an (testarea intermediară şi anuală), care are loc cu o lecţie înainte de încheierea fiecărui semestru (1 semestru = 30 ore, 2 semestru = 37 ore).

Fiecare testare este compusă din două probe: orală şi scrisă. Ambele teste au loc pe parcursul unei ore, în aceiaşi zi. Testele scrise se desfăşoară, verifică şi apreciază de către profesor; testele orale – după posibilitate, de către directorul de studii pentru stabilirea performanţei generale a centrului.


Cum poate cunoaşte părintele rezultatele copilului?

Implicarea elevului se apreciază la fiecare oră. Pagina cu note se prezintă părintelui lunar după prezentarea bonului care confirmă achitarea pentru luna succesivă. Datele se prezintă pentru luna trecută. În privinţa evaluării copiilor foarte mici, părintele poate primi şi comentarii după fiecare lecţie.


Ce manuale folosim pentru instruire?

Nivelul Vîrsta Denumirea manualului Denumirea pentru cumpărare:

 • Copii foarte mici 3-6 Playtime Starter/ A/B Book Planet;
 • Copii mici 6-9 Family and Friends;
 • Starter/1;
 • Book Planet;
 • Copii mari 9-12 Family and Friends;
 • 2/3/4/5;
 • Book Planet;
 • Adolescenţi 12-16 English in Mind;
 • Starter/1/2/3/4/5;
 • Book Planet;
 • Oxford Press;
 • Adulţi 16-… Face2Face;
 • Beginner;
 • Elementary;
 • Pre-intermediate;
 • Intermediate;
 • Upper-intermediate;
 • Advanced;
 • Oxford Press.

Cîţi elevi sunt într-un grup?

 • Nivelul Numărul de elevi în grup;
 • Copii foarte mici Pînă la 5;
 • Copii mici Pînă la 7;
 • Copii mari Pînă la 7;
 • Adolescenţi Pînă la 9;
 • Maturi Pînă la 9.

Cum se efectuiază achitarea?

Achitarea se efectuiază exclusiv înainte de fiecare sesiune nouă.

Unica excepţie o reprezintă începerea noului an de studii cînd achitarea se poate efectua şi după desfăşurarea primului curs.

Achitarea conform nivelelor, pentru copii foarte mici, mici şi mare, cît şi pentru adolescenţi, se efectuiază pentru 8 lecţii efectuate.

Maturii achită cursul înainte de începerea orelor pentru 26 ore (24 pre + 1 oră de testare orală + 1 ora finală, lucrul asupra greşelilor).


Video

 • Centru educațional Know How

Arătați toate imaginile video

Opinii

Opinia dvs.

Dacă aveți ceva de raportat despre companie, puteți să lăsați un comentariu

Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.