Oratorica — centru de studiere a limbilor europene, activitatea căruia este orientată către rezultatele studenților.

Cursuri de limbi străine pentru copii și adulți:

Liceele private din Chișinău. Prezentare0

Liceele private din Chișinău. Prezentare

Aproape în fiecare curte din Chișinău există o școală, un liceu. Dar nu toți părinții dau preferință instituțiilor tradiționale de stat. Dacă vă gândiți să alegeți un liceu privat pentru copil, înainte de toate analizați avantajele și dezavantajele unei asemenea forme de învățământ.

Avantajele liceelor private:

  • număr mic de copii în clasă;
  • condiții bune;
  • respect față de copil și principiile de educație ale părinților;
  • meniu variat și alimentație sănătoasă;
  • atenție sporită față de studierea limbilor străine și organizarea diverselor activități suplimentare.

Dezavantajele liceelor private:

  • dat fiind faptul că numărul copiilor în clase este mic, tarifele pentru studii sunt înalte.

Deși, trebuie să înțelegeți că liceele sunt diferite. Nu pentru fiecare sunt caracteristice avantajele și dezavantajele enumerate anterior, prin urmare trebuie întâi de toate să studiați atent o instituție concretă.

Noi vă oferim lista opțiunilor posibile.

Liceul "Elitex"

Instituția de Învățământ Privat Liceul "ELITEX" activează de 18 ani și are în gestiune grădiniță și liceu. Liceul cuprinde toate treptele de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Comunicarea elev-profesor este construită pe încredere și libertatea de exprimare. Abordare individuală pentru fiecare copil. Cadrele didactice sunt selectate cu rigurozitate.

Liceul dispune de clase tehnice dotate, laborator de fizică, chimie, biologie, educație tehnologică, geografie, istorie, limbi străine, sală de sport și dans, dar și de o curte spațioasă și bine amenajată.

În cadrul lecțiilor este utilizat un proiector pentru prezentarea materialelor. O atenție deosebită se acordă sărbătorilor și evenimentelor culturale. Sala festivă este decorată conform tematicii de Toamnă, Crăciun, Paște, Primăvară etc Evenimentele sunt de amploare cu efecte de lumini profesioniste, bule de săpun, zăpadă artificială, Show-uri inedite cu profesioniști și invitați speciali (artiști, scriitori, dresori de circ etc). Întotdeauna instituția știe să impresioneze prin dicția și ținuta scenică a participanților.

În clasă sunt circa 8 elevi (maxim 16 persoane), fiecare dispune de bancă aparte. Chiar din clasa întâi se începe studierea limbii engleze, din clasa a doua se învață și limba franceză. Puteți alege regim obișnuit sau regim cu hrană, dar și activități Afterschool, care se achită suplimentar. Liceul are bucătărie proprie și asigură un meniu tradițional sănătos.

Liceul dispune de camere de supraveghere video și sistem de securitate în toate sălile. Instituția își are sedii în orașul Chișinău și în orașul Bălți, în zone liniștite, ferite de trafic, poluare fonică și atmosferică, sunt împrejmuite de zone verzi.

Program: zilnic luni-vineri de la 8:00 la 18:00.

Adresa: str. Dacia, 53/2.
Telefon: 022 77-78-60, 0 691 1-15-89, 0 697 5-57-95.


Parteneri Familia.md

Diplom — lider în R. Moldova în domeniul elaborării tuturor tipurilor de lucrări studențești, de orice complexitate, la toate disciplinele și în termenii stabiliți! La fel, compania oferă servicii de traducere profesionistă, de calitate înaltă. 12 ani de succes. Rapiditate, calitate, experiență. Toate limbile lumii!

Liceul de limbi moderne și management

Liceul privat activează de 17 ani. Instruirea în clasele 1-12, se desfășoară după două programe: de stat (cu predare în română sau rusă) și americană. În clasă sunt până la 16 elevi, în cadrul lecțiilor de limbi moderne, elevii sunt împărțite în două grupe egale. Limba engleză este studiată din clasa întâi, a doua limbă străină (franceza sau germana) — din clasa a treia. În clasele de liceu (10-12) — este studiat managementul.

Liceul este amplasat într-un loc liniștit și dispune de clase bine echipate.

Email: llmm@gmail.com
Telefon: 022 29-40-71, 022 29-41-18, 022 29-40-67, 022 29-36-12.

Liceul moldo-turc "Orizont" (Durlești)

Liceul Teoretic "Orizont" din or. Chișinău a fost înființat în 1994 din inițiativa concernului bussinesmanilor din Turcia cu intenție de a facilita studiul în limba engleză de către elevii Moldovei și de a trasa un pod al prieteniei și colaborării între cele două state.

Instituția s-a impus printr-un specific aparte, care se caracterizează prin studierea disciplinelor reale în limba engleză și a celor cu profil umanist în limba maternă. Limba străină pe care o studiază este limba turcă, la care este susținut și examenul de BAC.

În liceu funcționează un sistem computerizat de evidență a notelor tuturor elevilor. Catalogul electronic, conectat la Internet, prin care părinții în orice moment pot face cunoștință cu notele și obiecțiile profesorilor.

Adresa: str. Pelivan, 13 А.
Telefon: 079 88-55-00.

Liceul "Perspectiva-Prim"

Oferă posibilitate de instruire elevilor claselor 10, 11 și 12. Profiluri: Umanist și design. Limbi de instruire: rusă, română. Elevii liceului învață în două limbi străine.

Există cursuri suplimentare de instruire a limbilor străine, tehnologia informațională, arte vizuale. De asemenea, se pun la dispoziție asemenea servicii precum pregătirea pentru învățământul universitar, orientare profesională, posibilitatea de a participa la proiecte internaționale.

Absolvenții liceului "Perspectiva-Prim" dispun de o reducere la taxa pentru studii la universitatea "Perspectiva-Int".

Adresa: str. Alba Iulia, 75.
Telefon: 022 58-92-50.

Liceul Columna

Una dintre primele instituții de învățământ privat din Chișinău care a obținut acreditarea Ministerului Educației din Republiac Moldova (2004). Liceul dispune de o infrastructură modernă dezvoltată.

Liceul propune: studierea intensivă a limbilor străine; însușirea eficientă a computerului; studierea aprofundată, din contul extensiilor curriculare, a disciplinelor pentru care elevii manifestă interes deosebit; formarea priceperilor și deprinderilor de muncă intelectuală concrete, utile în viața post-școlară; dezvoltarea gândirii critice; dezvoltarea deprinderilor de scriere estetică; dezvoltarea creativității, independenței în gândire și acțiune, bazate pe responsabilitate și pe dreptul la opinie și decizie; formarea spiritului de competență și toleranță.

Adresa: str. Alba Iulia, 5/2.
Telefon: 022 74-28-52.

Liceul "Prometeu"

Liceul Experimental de Creativitate și Inventică "PROMETEU" a fost deschis în septembrie 1992, ca liceu privat cu taxă lunară. Ceea ce deosebea liceul de alte instituții erau cadrele pedagogice selectate cu rigurozitate (o mare parte din profesori au venit din România), condițiile moderne de instruire, lipsa limbii ruse din programa de studii și respectarea în totalitate a curriculei învățământului de stat (chiar și orarul vacanțelor era similar).

Ulterior au intervenit multiple schimbări — s-au construit blocuri noi, în programul de studii a fost introdusă limba rusă, a fost construită o biserică, s-a construit o sală de sport modernă, vestiar și câteva săli de studii.

Adresa: str. N. Iorga, 2.
Telefon: 022 23-86-43.

Liceul "Socrate

Liceul privat propune instruirea copiilor în clasele 1-12. Chiar din clasa întâi copiii învață informatica, limbile străine. Comunicarea elev-profesor este construită pe încredere și libertatea de exprimare. Numărul elevilor într-o clasă este de 13-15 persoane (maxim 20). Plata se face în conformitate cu contractul, care este întocmit pe termen de câțiva ani. În afara sumei de bază, există o taxă de intrare (pentru închirierea manualelor) și plata pentru alimentație (opțional). Orele de meditație și cercurile de creație – gratuit.

Adresa: str. Matei Basarab, 2.
Telefon: 022 31-05-68.

Liceul "Elimul Nou"

Instituție de învățământ în care principiile de educație sunt în concordacță cu Sfânta Scriptură (activează în cadrul bisericii penticostale din Chișinău). Include: grădiniță, clase primare, ginaziale și liceale. Pe lângă programul de studii tradițional, se atrage atenție deosebită dezvoltării creative a copiilor, studierii aprofundate a limbilor străine, dezvoltării personalității spirituale a copilului. Limbi de instruire — limba română, limbi străine: rusa, engleza, germana.

Activități suplimentare: cor, capelă, design, orchestră, dramaturgie, excursii.

Adresa:str. Calea Ieșilor, 59.
Telefon: 022 74-54-34.

Liceul "Litterarum"

Liceu cu profil juridic. Clase cu număr redus de elevi, abordare individuală a fiecărui copil. Activități suplimentare: bazin, șah, dansuri etc. Limba engleză este sudiată din clasa a doua, a doua limbă străină e la alegere (limba franceză sau germana). Atenție sporită se acordă evenimentelor culturale — sărbătorilor, concursurilor, concertelor.

Cod vestimentar obligatoriu (haină albă sus, iar cea de jos de culoare întunecată, fără elemente decorative sclipitoare sau desene pe haină). Contra plată este posibilă alimentarea copiilor în cantina școlii.

Adresa: str.Costiujeni, 10.

Liceul "Svetoci"

Liceul a fost fondat în anul 1999 și funcționează deja opt ani, la moment numărând 370 de persoane. Își atribuie rolul de promotor activ al culturii slave în Republica Moldova.

Liceul dispune de săli de clasă dotate cu calculatoare moderne, sală de ascultare, sală pentru studierea tehnologiilor informaționale și comunicaționale, bibliotecă, cabinet de chimie, biologie, fizică, educație tehnilogică, de sală de sport și dans; dispune de clădire proprie separată pentru clasele primare.

Liceenii sunt asigurați cu hrană și asistență medicală.

Adresa: str. Florilor, 28/1.
Telefon: 022 43-03-85.

Liceul Teoretic European

Liceul Teoretic European a fost fondat de Universitatea de Studii Europene din Moldova. Oferta educațională a liceului: studii la zi, serale, cu frecvență redusă, instruire la distanță. Instruirea are loc în limba română și rusă. Liceul oferă diplomă de bacalaureat, organizează activități extrașcolare în laboratoarele Universității de Studii Europene din Moldova. Numărul elevilor într-o clasă — până la 15 persoane.

Servicii suplimentare: cămin, cantină, bibliotecă bogată, sală pentru studierea limbilor străine, săli cu calculatoare și acces la Internet, laboratoare.

Trepte de instruire:
Liceu (clasa a 10-a, 11-a, 12-a).
Profiluri: real și umanist.

Adresa: str. Gh. Iablocikin, 2/1.
Telefon: 022 50-91-31.Liceele care urmează, de jure nu sunt licee private, însă condițiile și taxele pentru studii sunt similare cu cele din instituțiile particulare, anume din acest motiv au fost incluse în acest articol de prezentare.

Liceul "Waldorf"

Liceu Teoretic Experimental "Waldorf" cu pedagogie alternativă bazată pe principiile pedagogice elaborate de Rudolf Steiner (1861-1925). Forma de proprietate — de stat, însă pentru studierea în acest centru, este necesar să fie achitată o plată suplimentară. Mai multe despre acest liceu, citiți în articolul nostru.

Adresa: str. Studenților, 11.
Telefon: 022 32-31-55.

Liceul teoretic "Pro Succes"

Liceul a fost deschis cu intenția continuării principiilor educaționale ale programului Pas cu Pas. Până la deschiderea acestei instituții, aplicarea acestui program era posibilă doar la grădiniță și clasele primare. În prezent discipolii acestui liceu sunt în special absolvenții școlilor-grădiniță nr. 120 și 152, care de asemenea activează supă programul Pas cu Pas. Dar, sunt cu bucurie primiți și copii din alte instituții de învățământ, oferindu-le oportunitatea de a studia din clasa 1 până în a 12-a.

La momentul de față, în acest liceu își fac studiile 210 elevi. Ei au posibilitatea de a studia 2 limbi străine (engleza și franceza). De asemenea, sunt desfășurate o mulțime de activități extrașcolare, cercuri de interese din diferite direcții. În cadrul liceului este program prelungit de studii. Teritoriul este supravegheat.

Adresa: str. Ashabad, 129.
Telefon: 022 35-20-67, 022 55-15-22.Sursa: Интернет-портал Semia.md
Îmi place

Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.

Tag-uri:

Produse și servicii la tema

Vezi harta Extindeți lista

Comentariul dvs.

Dacă tema abordată v-a trezit interes, puteți să, lăsați un comentariu

Parteneri noi

Cele mai interesante

Teme populare a rubricii «Educația și munca»

Articole populare a rubricii «Educația și munca»