Apa Buna

Articolul se referă la temele:

Oratorica — centru de studiere a limbilor europene, activitatea căruia este orientată către rezultatele studenților.

Cursuri de limbi străine pentru copii și adulți:

Reguli de admitere — 2017 și prezentarea universităților din moldova1

Reguli de admitere — 2017 și prezentarea universităților din moldova

Ministerul Educației Republicii Moldova a aprobat regulamentul de admitere la universitate. În anul 2017, înscrierile vor începe pe 24 iulie și se vor încheia la 9 august. Locurile bugetare la toate facultățile constituie 15% din numărul total de locuri.

Pentru admiterea în ciclul întâi la universitate, candidații trebuie să dețină diplomă de bacalaureat, diplomă de studii medii speciale sau diplomă de finalizare a studiilor peste hotare, recunoscută în R. Moldova.

Mai mult decât atât, pentru a depune actele la universitate, abiturientul nu mai trebuie să se prezinte personal. Acum, ar putea să o facă orice altă persoană, în baza procurii.

Ministerul Educației a elaborat reguli noi și pentru cei care doresc să obțină studii pedagogice. Astfel, candidații cu recomandări din partea instituțiilor de învățământ locale și copiii de profesori, vor fi admiși la buget în afara concursului. În plus, vor primi un loc la cămin pe toată durata studiilor, bursă mărită și loc de muncă după absolvirea universității.

În afara concursului vor fi admiși și premianții olimpiadelor naționale, europene și internaționale sau competițiilor sportive.

În acest an, studenții care doresc să obțină a doua diplomă de studii superioare, pot candida la un loc bugetar, dar au posibilitatea să depună actele numai o singură dată. La fel, candidații trebuie să prezinte comisiei de admitere actele care demonstrează că persoana deja deține o diplomă de studii superioare.

Potrivit informației prezentate de Ministerului Educației, actele vor putea fi depuse concomitent la câteva facultăți și în diferite universități, însă abiturientul va putea fi admis doar la o universitate, la o singură specialitate.

În total, universitățile din țară vor acorda circa 20 000 de locuri, dintre care 6 000 la buget (gratuite).

Trebuie de menționat că taxa pentru studii la unele facultăți este cu reducere. De exemplu, dacă în primul an de studii, studentul a achitat 5600 lei, atunci în anul doi va plăti 5200, iar ulterior doar 5000 de lei.

Acte necesare pentru admiterea la studii:

 • Buletinul de identitate, original și copie;
 • Diploma de absolvire a instituției anteriore de învățământ cu toate anexele incluse, original și copie;
 • Certificat medical-tip nr. 086 (certificat medical tipizat, care poate fi obținut la policlinica în care sunteți la evidență);
 • 6 fotografii 3x4 cm;
 • Extras din carnetul de muncă (pentru persoanele încadrate în câmpul muncii);
 • Livret militar;
 • Acte care confirmă starea familiei (orfani, familii cu mulți copii etc).

Universități de Stat

Universitatea de Stat din Moldova

Adresa: Chișinău, str. A. Mateevici, 60.
Telefon: 022 57-74-01, 022 57-78-03.
Facultăți: Biologie și pedologie, Chimie, Drept, Fizică și inginerie, Istorie și filozofie, Jurnalism, Limbi și literaturi străine, Filologie, Matematica și informatica, Psihologie, Relații internaționale, Sociologie, Economie.
Taxa de studii: de la 5500 până la 10000 lei.
Site: www.usm.md

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"

Adresa: Chișinău, str. I. Creangă, 1.
Теlefon: 022 74-72-08, 022 35-83-02, 022 74-54-14, 022 74-33-03.
Facultăți: Psihologie și psihopedagogie, Istorie și geografie, Informatică și matematică, Design vestimentar și pictură, Limbi și literaturi străine.
Taxa de studii: 5000 – 5800 lei.
Site: www.upsc.md

Universitatea Tehnică din Moldova

Аdresa: Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 168.
Теlefon: 022 23-51-85, 022 23-78-61.
Facultăți: Energetică și electroinginerie, Inginerie mecanică, industrială și transport, Calculatoare, informatică și microelectronică, Inginerie și management în electronică și telecomunicații, Tehnologia alimentelor, Industrie ușoară, cadastru, geodezie și construcții, Urbanism și arhitectură, Inginerie Economică și Business.
Taxa de studii: 9000-10000 lei (frecvența la zi).
Site: www.utm.md

Academia de Studii Economice a Moldovei

Adresa: Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 51.
Теlefon: 022 22-41-28.
Facultăți: Business și administrare, Ecnomie și drept, Cibernetică și informatică economică, Economia mondială și relații economice internaționale, Finanțe, Contabilitate.
Taxa de studii: 6500-9200 lei (frecvența la zi), 3300-6900 lei (fără frecvență).
Site: www.ase.md

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

Аdresa: Chișinău, str. A. Doga, 24/1.
Теlefon: 022 49-40-81, 022 49-41-82.
Facultăți: Educație fizică și sport, Educație fizică și psihopedagogie, Kinetoterapie, Securitate civilă și ordine publică.
Site: www.usefs.md

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "N. Testemițanu"

Аdresa: Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 165.
Теlefon: 022 24-17-48, 022 24-34-08, 022 205-205.
Facultăți: Medicină, Farmacie, Stomatologie.
Taxa de studii: 28800, 29200, 30400.
Site: www.usmf.md

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Adresa: Chișinău, str. Mircești, 44.
Теlefon: 022 31-22-37, 022 43 25 90, 022 31-22-56.
ФFacultăți: Agronomie, Economie, Horticultură, Medicină veterinară și știința animalelor, Inginerie Agrară și transport auto, Cadastru și drept.
Taxa de studii: 4500-7300 (la zi), 2250-3650 lei (fără frecvență).
Site:www.uasm.md

Academia "Ștefan cel Mare" a MAI

Аdresa: Chișinău, str. Gh. Asachi, 21.
Теlefon: 022 73-66-37, 022 22-97-27, 022 73-50-97.
Facultate: Juridică.
Site:www.academy.police.md

Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova

Аdresa: Chișinău, str. Pușkin, 54.
Тelefon: 022 21-09-62.
Facultăți: Relații internaționale și politologie, Economie mondială și relații economice internaționale, Drept, Limbi străine.
Site: www.irim.md

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Аdresa: Chișinău, str. A. Mateevici, 87.
Теlefon: 022 22-19-49.
Facultăți: Muzică, Teatru, Cinema și Dans, Arte plastice.
Preț: 7000-28000 lei (la zi), fără frecvență — 50% din taxa pentru studii cu frecvență la zi.
Site:www.amtap.md

Academia Militară "Alexandru cel Bun"

Аdresa: Chișinău, str. Haltei, 21.
Теlefon: 022 54-51-60, 022 54-51-53.
Facultăți: Infanterie, Artilerie, Transmisiuni, Polițiști de frontieră, Carabinieri.
Site: www.army.md

Universitatea de Stat din Tiraspol (filiala Chișinău)

Аdresa: Chișinău, str. Iablocikin, 5.
Теlefon: 022 75-49-06, 022 75-49-42, 022 75-49-24.
Facultăți: Biologie și chimie, Filologie, Pedagogie, Matematică, Fizică și tehnologii informaționale, Geografie.
Taxa de studii: de la 4000 lei.
Site: www.ust.md

Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți

Аdresa: Bălți, str. Pușkin, 38.
Теlefon: 023 12-30-66.
Facultăți: Filologie, Limbi și literaturi străine, Arte plastice, Psihologie și sociologie, Economie, Științe Juridice, Matematică, Informatică, Fizică, Științe naturale și agro-ecologie.
Site:www.usb.md

Universitatea de Stat din Comrat

Аdresa: Comrat, str. Galațan, 17.
Теlefon: 029 82-43-45.
Facultăți: Cultură națională, Economie, Drept.
Site: www.kdu.md

Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul

Аdresa: Cahul, str. Piața Independenței, 1.
Теlefon: 029 92-24-81.
Facultăți: Filologie, Istorie, Economie, Matematică, Drept și Administrare publică.
Site: www.usch.md

Universitatea de Stat din Taraclia

Аdresa: Тaraclia, str. Păcii, 4.
Теlefon: 029 42-49-06.
Soecialități: Limbi și leteraturi, Istorie, Muzică, Pedagogie preșcolară, Limba și literatura română, Pedagogia claselor primare, Protecție socială, Contabilitate,
Site: www.tdu-tar.md

Universități particulare

Universitatea Liberă Internațională din Moldova "ULIM"

Аdresa: Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52.
Теlefon: 022 22-00-29.
Facultăți: Drept, Științe economice, Relații internaționale, Științe politice și jurnalism, Psihologie, Asistență socială și științe educaționale, Filologie, Biomedicină și ecologie, Informatică și inginerie.
03 august 2017, la 11.00 — vor fi anunțate rezultatele preliminare la concursurile de admitere.
09 аugust 2017, la 12.00 — anunțarea rezultatelor finale ale concursului pentru admiterea la studii pentru anul 2017-2018.
Taxa de studii: 3500-8000 lei.
Site: www.ulim.md

Institutul Internațional de Management "IMI-NOVA"

Аdresa: Chișinău, str. Hristo Botev, 9/1.
Теlefon: 022 56-87-71, 022 56-83-03, 022 56-85-36.
Specialități: Business și administrare, Marketing și Logistică, Economia Mondială și Relații Economice Internaționale, Economie generală, Statistică și previziune economică, Cibernetică și Informatică, Marceologie și Comerț, Tursim, Management Informațional, Servicii, Metrologie.
Taxa de studii: 5000-7000 lei.
Site: www.imi-nova.md

Universitatea "Perspectiva-INT"

Аdresa: Chișinău, str. Albă-Iulia, 75.
Теlefon: 022 74-79-58.
Specialități: Drept, Relații internaționale, Enomie mondială și relații ecnomice internaționale, Business și administrare, Finanțe și bănci, Contabilitate, Merceologie și comerț, Marketing și logistică, Turism, Design vestimentar, Design interior.
Site: www.perspectiva.md

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Аdresa: Chișinău, str. Gagarin, 8.
Теlefon: 022 54-91-24.
Facultăți: Drept și management, Marketing și marceologie, Informatică economică și contabilitate.
Taxa de studii: 6100-8400 lei.
Site: www.uccm.md

Universitatea slavonă din Moldova

Аdresa: Chișinău, str. Florilor, 28/1.
Теlefon: 022 43-03-81.
Specialități: Drept, Asistență socială, Contabilitate, Marketing și Logistică, Finanțe și Bănci, Business și administrare, Economia Mondială și Relații Economice Internaționale, Cibernetică și Informatică economică, Informatică, Tehnologii informaționale, Arheologie, Design interior, Turism, Limba și literatura rusă, Limba și literatura ucraineană, Limba și literatura bulgară, Pedagogia învățământului primar, Limbi străine, Psihologie, Jurnalism, Culturologie, Psihopedagogie, Artă actoricească, Scenografie, Regie.
Taxa de studii: 3000-8000 lei.
Site:www.surm.md

Universitatea de Studii Europene din Moldova

Аdresa: Chișinău, str. Iablocikin, 2/1.
Теlefon: 022 50-91-22, 022 50-91-27.
Facultăți: Drept, Limbi străine, Jurnalism și Științe ale comunicării, Enonomie mondială, Psihologie și asistență socială, Științe politice și relații internaționale.
Taxa de studii: 4500-7000 lei.
Site: www.usem.md

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată

Аdresa: Chișinău, str. Voluntarilor, 8/3.
Теlefon: 022 47-04-18, 022 47-04-20.
Specialități: Drept și Criminologie, Servicii de Securitate a proprietății, Psihologie.
Taxa de studii: 5000-9500 lei. În perioada 24 – 31 iulie, vor fi reduceri.
Site:www.criminology.md

Îmi place

Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.

Comentariul dvs.

Dacă tema abordată v-a trezit interes, puteți să, lăsați un comentariu

Comentarii 1

Sortare
 • Nou
 • Anterior
 • 19 iul. 2017 18:43 #1 Юлиана Бостан

  Про колледжи статью бы еще...Думаю актуально.

  Răspundeți

Parteneri noi

Cele mai interesante

Teme populare a rubricii «Educația și munca»

Articole populare a rubricii «Educația și munca»